handling5Information om Lionet.se

Den 28 april 2004 är registreringsdatum för världens första “nätklubb” inom Lions.
Klubben har sin hemort i Falkenberg och har presumtivt ca 30 medlemmar från västra och södra Sverige.

Organisationsmöte hölls lördagen den 3 januari -04
på ECE-Data i Falkenberg.
Då beslutades det om att bilda en Nätklubb inom Lions
Lars Åke Södergren informerade på falkenbergsklubbens månadsmöte i Falkenberg den 11 december om nätklubben. Klubben hade besök av DG Bengt Grönwall. På bilden flankeras
Lars Åke Södergren och DG Bengt Grönwall (LC Perstorp) av
de båda Guiding-Lions, Birgitta Jönsson (LP) och Sven Steffner (ordförande i Sveriges Lions Hjälpfond), båda medlemmar i fadderklubben LC Falkenberg.
Saknas på bilden gör en av initiativtagarna,
Rony Nittmar, LC Båstad

gruppbild

Tänk ändå att till slut så blev Lars-Åke och Rony uppmärksammande på riksmötet för inovationen med att bilda nätklubbar inom Lions. Att efter så många års idogt arbete äntligen få gehör för sina ideer! Grattis Lars-Åke och Rony! Passar på att tacka Jan-Åke Åkerlund vår ID för gott lobbyarbete i intenationella styrelsen.